• Sprawozdanie z Konferencji

    • W dniu 11 grudnia 2015 r. w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację wojewódzkiego projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”.  Konferencję zorganizowało Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie we współpracy z Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie i Kierownikiem Tarnowskiego Ośrodka Programów Profilaktycznych.

     Celem konferencji była prezentacja działań dydaktycznych i wychowawczych sprzyjających budowaniu społeczeństwa promującego zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem, docenienie działań, podejmowanych przez szkoły na rzecz upowszechniania oraz popularyzowania w środowiskach szkolnych i lokalnych zasad Kodeksu. W spotkaniu  wzięło udział wielu znakomitych gości m.in. Anna Czech – Posłanka na Sejm RP, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, Józef Gawron – Wicewojewoda Małopolski, Elżbieta Cuber – Kierownik Delegatury  w Tarnowie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Prof. dr hab. n.med. Leszek Kołodziejski – Kierownik Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego, przedstawiciele instytucji współpracujących z Kuratorium Oświaty w Krakowie w realizacji Europejskiego kodeksu walki z rakiem:  prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska – Katedra Żywienia Człowieka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali  kilku wykładów:

     "Wpływ wybranych składników żywności na kształtowanie funkcji psychofizycznych człowieka" - prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska – Katedra Żywienia Człowieka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

     „Edukacja Onkologiczna” - Prof. dr hab. n.med. Leszek Kołodziejski – Kierownik Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego. Prof. dr hab. n.med. Leszka Kołodziejskiego stwierdził, że edukacja młodego pokolenia daje nadzieję na zdrowe społeczeństwo w przyszłości. Zauważył, że zachorowalność na nowotwory to wynik antyzdrowotnego stylu życia, które społeczeństwo prowadzi, a największy wpływ na wykrywalność nowotworów ma ich wczesne rozpoznanie.   

     „Troska o dar ludzkiego zdrowia”- Ks.Marek Kluz-, Kierownik Podyplomowych Studiów z Etyki, adiunkt z habilitacją przy Katedrze Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

     „Badaj się,nie zwlekaj” i „Tej walki można uniknąć, czyli jak się ustrzec przed nowotworem”- lek. med. Paweł Blicharz.

     Każdy wykład zawierał mnóstwo cennych informacji, jednak na pierwszym miejscu zawsze pojawiało się zdrowie i profilaktyka.

     Wiele szkół podejmuje działania zdrowotne i realizuje zalecenia kodeksu.

     Nasza placówka prowadzi tego typu działania i otrzymała podziękowanie za podejmowanie działań w ramach upowszechniania zaleceń Europejskiego kodeksu walki z rakiem.