• Grudzień

    • Realizacja zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem – Grudzień 2015

     Hasła, które przyświecały uczniom i pracownikom naszej placówki:

      „ W miejscu pracy unikaj kontaktu z substancjami rakotwórczymi, zawsze stosuj się do instrukcji BHP”

     „ Nie lekceważ przepisów BHP – bądź bezpieczny”

     W tym miesiącu poruszane były zagadnienia związane z bezpieczeństwem zarówno w szkole, jak i w domu rodzinnym uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników naszej placówki.

     Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa poruszane były na lekcjach przyrody, chemii, EDB, religii jak również lekcjach wychowawczych. Poruszano m. in. następujące tematy:

     - Substancje trujące i rakotwórcze w najbliższym otoczeniu.

     - Unikanie substancji rakotwórczych, stosowanie się do instrukcji BHP.

     -W miejscu pracy unikaj kontaktu z substancjami rakotwórczymi, zawsze stosuje się do instrukcji BHP.

     - Rozmowy na temat zachowania się w różnych sytuacjach.

     - Zagrożenia w życiu codziennym.

     - Nie lekceważ przepisów BHP – bądź bezpieczny.

     -Przestrzegając przepisów bhp- jesteśmy bezpieczni.

     -Bezpieczeństwo środowiska domowego to też Twoja sprawa. Celem zajęć było uświadomienie uczniom niebezpieczeństw grożących w kontaktach z prądem oraz bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

      

     Na szkolnych tablicach informacyjnych umieszczono również prace plastyczne ukazujące prawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych, zachowaniu bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem czy wykonywaniu innych prac, stosując się do przepisów BHP.

     Wszyscy mieli możliwość poczytać, obejrzeć prace i zastanowić się czy właściwie postępują

     i dbają o swoje zdrowie i życie.

      

     Monika Kawa