• Styczeń

    • Realizacja zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem – Styczeń  2015

     Hasła, które przyświecały uczniom i pracownikom naszej placówki:

     „Dowiedz się, czy w domu nie jesteś narażony na wysokie naturalne stężenie promieniowania radonu. Jeśli tak podejmij działania mające na celu jego obniżenie”.
     „Bezpieczeństwo środowiska domowego to też twoja sprawa”

     W tym miesiącu poruszane były zagadnienia związane z bezpieczeństwem zarówno w szkole, jak i w domu rodzinnym uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników naszej placówki i zwrócenie uwagi czy dom jest tak naprawdę bezpiecznym miejscem.

     Tematem przewodnim był radon - bezbarwny, bezwonny radioaktywnym gaz szlachetny.

     Radon jest pierwiastkiem stosowanym w medycynie – naturalnie występujące wody radonowe stosuje się do kąpieli w rehabilitacji chorób narządów ruchu, zarówno tych pourazowych jak i reumatycznych. Przedawkowanie radonu lub stała praca przy kopalinach, gdzie są silne emanacje radonu, wpływa niekorzystnie na zdrowie. Szkodliwe efekty działania radonu polegają na uszkadzaniu struktury chemicznej kwasu DNA przez wysokoenergetyczne, krótkotrwałe produkty rozpadu radonu 222Rn, co może powodować chorobę popromienną.

     Tematy radonu poruszane były m. in. na lekcjach EDB, chemii, przyrody, religii i lekcjach wychowawczych. ( Negatywny wpływ radonu na życie człowieka, Radon – zagrożenie dla człowieka).

     Odbywały się również dyskusje na tematy:

     • Unikanie kontaktu z substancjami rakotwórczymi w miejscu pracy to ważna umiejętność.
     • Jakie działania mogę podjąć, aby zmniejszyć stężenie promieniowania w swoim domu.

      

     Uczniowie na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa wykonali ulotki ostrzegające przed negatywnym wpływem radonu na zdrowie człowieka.

     Na szkolnych tablicach informacyjnych uczniowie klasy V umieścili informacje ostrzegające przed niebezpiecznym radonem i  jego wpływem na życie człowieka.

     Monika Kawa