• dla Uczniów SP i Gimnazjum

    •  

      

     Nazwisko i Imię

      

     Rodzaj zajęć

      

      

     Termin

     Baryczka Wiesława

     Koło Przyjaciół Biblioteki

     środa 13.40-14.30

     Bogusz Lucyna

     Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klasy VI

     Kółko plastyczne dla uczniów szkoły podstawowej

     wtorek 14.35 - 15.20      

     piątek 11.50 - 12.35

     Bajda Barbara

     Konsultacje z języka angielskiego

     środa 13.40-14.25

     Duda Alicja

     Zajęcia rozwijające uzdolnienia ortograficzne

      

     SKW

     poniedziałek 11.50 - 12.35

      

     wg potrzeb

     Kawa Magdalena

     Koło literacko-językowe “Białe Kruki”

      

     Zajęcia terapeutyczne: EEG Biofeedback

      

      

      

     Kółko kalgraficzne dla klasy IV

      

     Kółko czytelnicze "Booktalking - gawęda o książce"

      

      

     Indywidualne zajęcia korekcyjno - terapeutyczne 

     raz w miesiącu (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kl.IV)

      

     poniedziałek 12.45 - 13.30

     wtorek 12.45 - 13.30

     (zamiennie co drugi tydzień)

      

     poniedziałek 14:35-15:20 (co drugi tydzień).

      

     raz w miesiącu (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z uczestnikami - klasy IV-VI. 

      

      

     środa  12:35-13:30

     Kawa Monika

     Klub Przyrodnika

     1/2tyg.

     Konsultacje przedmiotowe

     1/2tyg.

     czwartek 12.45 - 13.30

     wtorek  7.00 - 7.45

     Knap Justyna

     Zajęcia terapeutyczne - Biofeedback

     Zajęcia logopedyczne ½ tyg.

     DSM

     poniedziałek 13.30 - 14.00

      

     czwartek 14.10 - 14.40

     poniedziałek 16 - 16.45 (zmiana terminu wg potrzeb)

     Urban Artur

     Młodzieżowa Grupa Apostolska

     Czwartek

     Kumórek Małgorzata

     Koło języka angielskiego dla klasy IV (zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów)

     Czwartek godz. 12.45-13.30

     Latocha Lidia

     Kółko Młodych Programistów

     Piątek 7.10 - 7.55

      

     Łąpieś Ilona

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów kl. IIIb

     środa 12.45-13.30

     Nowińska Elżbieta

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów kl. VI

     SKW

     środa 13.40 - 14.25

      

     wg potrzeb

     Pabian Agnieszka

     Zajęc. dydakt.wyrównawcze

      

     Kółko muz.-taneczno-ruchowe

      

     czwartek 11.50-12.35

     co dwa tygodnie

     czwartek 11.50-12.35

     co dwa tygodnie

     Pielińska Bogumiła

     Konsultacje historyczne

     czwartek 7.10- 7.55

      Reczek Agnieszka

     Konsultacje przedmiotowe - język polski

     Koło Teatralne klasa V

      

     wtorek 7.10 - 7.55

      

     czwartek 12.45 - 13.30

     co dwa tygodnie

      Soroka Wioletta

     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

     poniedziałek 12.45-13.30

     Góra  Anna

     Konsultacje przedmiotowe 1/2tyg., Kólko przyrodniczo-ekologiczne 1/2tyg.

     piątek 7:00-7:45

      Wołek Jerzy

     SKS

     wtorek 14.25- 15.10

      Zych Krystian

     Zajęcia rekreacyjno- sportowe

     piątek 12.45- 13.30