Nawigacja

Nawigacja

  Informacje o projekcie Regulamin Rekrutacji Wyniki rekrutacji. Realizacja projektu School brochure. CLIL Prezentacja o Wielkiej Brytanii Sprawozdanie z wyjazdu. Zajęcia otwarte w kl. I

  ERASMUS +

  Informacje o projekcie

   

   

  Nauczyciele Zespołu Szkół w Bielczy w programie Erasmus+

  Od 1 stycznia 2014 roku został uruchomiony nowy program Erasmus+. W konkursie 2014 o dofinansowanie w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej”  ubiegało się 521 placówek oświatowych, z czego wparcie otrzymało 118 szkół. Dobrze napisany projekt zaowocował wysoką punktacją , pod względem przyznanych punktów ZS w Bielczy zajął 11 miejsce. Założeniem projektu ,,Mobilni nauczyciele - innowacyjna szkoła- aktywni uczniowie” jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli oraz zdobycie wiedzy niezbędnej do modyfikacji programów nauczania, czego następstwem będzie powstanie trzech klas pilotażowych, w których nauka odbywać się będzie w systemie CLIL. Koordynatorem projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Bielczy jest nauczyciel języka angielskiego Pani Katarzyna Chamioło. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu czterech nauczycieli wyjedzie do Wielkiej Brytanii w celu odbycia szkoleń językowych i językowo–metodycznych. Dyrektor będzie natomiast miał okazję przyjrzeć się metodom nauczania i zarządzania w typowej angielskiej szkole.

  Dużym atutem uczestników szkoleń jest to, iż każdy z nich posiada uprawnienia do nauczania kilku przedmiotów,  a zatem szkoląc jedynie pięciu nauczycieli możliwe będzie utworzenie minimum trzech klas pilotażowych we wszystkich trzech etapach edukacyjnych (klasa pierwsza i czwarta szkoły podstawowej oraz klasa pierwsza gimnazjum) i częściowe prowadzenie każdej lekcji z wykorzystaniem języka angielskiego na większości przedmiotów w tych klasach (CLIL). Obserwacja brytyjskiego systemu edukacji pozwoli dyrektorowi na usprawnienie procesów zachodzących w szkole, lepsze zarządzanie kadrą i pełniejsze wykorzystanie możliwości programu Erasmus+.

  Wdrażanie zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego, opracowanie projektu współpracy międzynarodowej i mobilności zagranicznych uczniów oraz promowanie nowatorskich działań i inicjatyw europejskich stanowią realną szansę rozwoju szkoły. Realizacja trwającego 24 miesiące projektu nie tylko poprawi umiejętności językowe i przygotowanie metodyczne nauczycieli, ale przede wszystkim pozwoli im otworzyć się na nowe możliwości, nawiązać znajomości z nauczycielami z innych krajów oraz zdobyć wiedzę niezbędną do przygotowania projektów mających na celu mobilność uczniów. Bez wątpienia,  nauczanie w systemie CLIL wzbogaci ofertę Zespołu Szkół w Bielczy dla potencjalnych partnerów wymiany oraz pozwoli uczniom opanować język obcy w stopniu komunikatywnym.  Zapewnienie uczniom stałego kontaktu z językiem obcym na innych przedmiotach, regularny kontakt z rodzimymi użytkownikami języka, uczestnictwo w projektach i programach współpracy czy wymiany międzynarodowej oraz  wzmocnienie warsztatu metodycznego i kompetencji językowych nauczycieli  przyczynią się  do stworzenia wizerunku szkoły jako miejsca, gdzie zdobywanie wiedzy w praktyczny sposób staje się przepustką do lepszego życia.

   

                                                                                                                                           Renata Woda

   

   

  WYNIKI KONKURSU

  WYNIKI_KONKURSU_(2).pdf

   

   

   

   

  KONTAKT

  • ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
   PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
   PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
   Bielcza 294 A
   32-824 Bielcza


  • Telefon: tel: 14 68 47 701, 14 68 47 700
   fax: 14 68 47 701

   E-mail:
   zszbielcza@interia.pl
   zspbielcza@gmail.com

   DYREKTOR:
   mgr Marzena Kijak  GALERIA ZDJĘĆ