• Zebrania z Rodzicami

    •  

      

     W trakcie wywiadówek Wychowawcy obecni są w klasach, pozostali Nauczyciele i Dyrekcja w pokoju nauczycielskim i gabinecie.

     Nauczyciele Przedszkola w budynku przedszkola.

     Zapraszamy!

      

     20 września 2018r godz. 17:00 PP+SP+G

     26 listopada 2018r godz. 16:30 - PP, 17:00 - SP + G

     9 stycznia 2019r godz. 16:30 - PP, 17:00 - SP + G

     11 marca 2019r godz. 16:30 - PP, 17:00 - SP + G

     17 maja 2019r godz. 16:30 - PP, 17:00 - SP + G