• Podręczniki szkolne 2018/2019

    • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bielczy

     Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

     Podręczniki do wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum  zostaną zakupione przez szkołę w ramach dotacji. Rodzice kupują wyłącznie podręcznik do religii.

     Klasa I SP

      

     Typ szkoły

      

      

     Zajęcia edukacyjne

     Tytuł i autor

     Wydawnictwo

     Numer dopuszczenia

     SP kl. I

      

     Religia

      

     Jesteśmy rodziną Pana Jezusa – red. P. Goliszek

     GAUDIUM

      

     Nowa podstawa programowa

      

     Klasa II SP

      

     SP kl. II

     Religia

     Kochamy Pana Jezusa Podręcznik

     GAUDIUM

     Nowa podstawa programowa

      

     Klasa III SP

      

     SP kl. III

     Religia

     Jezus jest z nami – red. J Czerkawski, E. Kondrak, + ćwiczenia

     JEDNOŚĆ

     Nowa podstawa programowa

      

     Klasa IV SP

      

     SP kl. IV

     Religia

     Jestem Chrześcijaninem” red.W.Janiga (seria „Z Bogiem na ludzkich drogach) pod red. Ks.M. Zająca)

     Gaudium

     Nowa podstawa programowa

      

     Klasa V SP

      

     SP kl. V

     Religia

     Wierzę w Boga” - red.W.Janiga (seria „Z Bogiem na ludzkich drogach) pod red. Ks.M. Zająca)

     Gaudium

      

      

      

     Nowa podstawa programowa

      

     Klasa VI SP

      

     SP kl. VI

     Religia

     Wierzę w Kościół – red. W. Janiga (seria Z Bogiem na ludzkich drogach pod red. ks. M. Zająca)

     + ćwiczenia

     GAUDIUM

     Nowa podstawa programowa

      

     Klasa VII SP

      

     SP kl. VII

     Religia

     Spotykam Twoje słowo – red. P. Mąkosa (seria „Z Bogiem na ludzkich drogach) pod red. Ks.M. Zająca) Podręcznik do religii dla klasy I gimnazjum

     + katechizm bierzmowanych

     Gaudium

      

      

      

      

     Biblos

     Nowa podstawa programowa

      

     Klasa VIII SP

      

     SP kl. VIII

     Religia

     Z Tobą idę przez życie – red.P. Mąkosa (seria „Z Bogiem na ludzkich drogach) pod red. Ks.M. Zająca)

      

      

     Gaudium

      

      

      

      

     Nowa podstawa programowa

      

     Klasa III Gimnazjum

      

     G kl. III

     Religia

     Żyję Twoją Miłością. Red. P. Mąkosa (seria Z Bogiem na ludzkich drogach pod red. ks. M. Zająca)

     Gaudium

      

      

     Nowa postawa programowa

      

      

     Wybrane podręczniki do nauczania religii na rok szkolny 2018/2019 są zatwierdzone przez bpa Andrzeja Jeża na terenie Diecezji Tarnowskiej.