Nawigacja

Partners

Piątek 17.08.2018

liczba odwiedzin: 2620131

Kalendarz

KONTAKT

Telefon: tel: 14 68 47 701, 14 68 47 700 
fax: 14 68 47 701 

E-mail:
zszbielcza@interia.pl       zspbielcza@gmail.com
 

DYREKTOR: 
mgr Marzena Kijak

WICEDYREKTOR: 
mgr Małgorzata Kumórek

 • "Na szlaku przygody - Zielona Szkoła w Szczawnicy"

  W dniach 10-15 czerwca 47 uczniów z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z opiekunami p. Iloną Łąpieś, p. Agnieszką Pabian i p. Agnieszką Reczek, a także naszym doświadczonym kierownikiem eskapady - księdzem Proboszczem Arturem Urbanem uczestniczyło w Zielonej Szkole w malowniczej miejscowości Szczawnica. Po przyjeździe do Domu Rekolekcyjnego, w którym zostawiliśmy swoje bagaże wybraliśmy się całą grupą na wycieczkę  po uzdrowisku spacerując urokliwą promenadą wzdłuż potoku Grajcarek.        W poniedziałek pełni werwy i zapału wyruszyliśmy z wizytą do naszych południowych sąsiadów i po trzygodzinnym spacerze dotarliśmy do Czerwonego Klasztoru na Słowacji. Następnego dnia korzystając z wyciągu kolejki krzesełkowej, podziwiając panoramę miasta znaleźliśmy się na szczycie Palenicy, która jest usytuowana 722 m n.p.m. i idąc ścieżką edukacyjną zdobyliśmy Szafranówkę, na szczycie której wysłuchaliśmy z uwagą prelekcji księdza Proboszcza na temat przyrody górskiej. Palenicę od Szafranówki dzieli przełęcz nazywana Maćkówką. Wierzchołek jest zakończony ostrą skalistą granią zbudowaną z wapieni, ale stoki są częściowo porośnięte zaroślami leszczyny i olszy szarej. Sam graniczny wierzchołek jest zalesiony od południa, jednak w kierunku północnym i zachodnim rozciąga się z niego widok na Pieniny, Gorce i Pasmo Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. W środę rano zaopatrzeni w przybory do malowania spędziliśmy wspaniałe dwie godziny w plenerze nad potokiem rysując piękne pejzaże i to, co nam w

 • Zielona Szkoła
  11.07.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zielona Szkoła.

 • Saldo początkowe we wrześniu 2017 wynosiło 3521,50zł.

  W roku szkolnym 2017/2018 na konto Rady Rodziców wpłynęło 1779zł:

  • wpłata na komitet rodzicielski (1260zł)

  • kwota uzyskana ze sprzedaży waty i popcornu na zabawie andrzejkowej i karnawałowej w szkole (519zł)

  W roku szkolnym 2017/2018 wydano 1522,30zł:

  • na zakup pieczątki i kwitariuszy – 64,20zł

  • sfinansowanie kosztów dowozu uczniów na zawody sportowe – 100zł

  • zasponsorowanie poczęstunku dla przedszkolaków na zabawie andrzejkowej – 100zł

 • Podsumowanie wojewódzkiego projektu ekologicznego EKOSZKOŁA 2018

  29 maja w Tarnowie rozstrzygnięto jubileuszową X edycję Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole. Do złożonego z pięciu części konkursu zgłosiło się 75 placówek oświatowych z Małopolski, w tym: 46 przedszkoli, 14 szkół podstawowych oraz 15 gimnazjów z powiatów: brzeskiego, proszowickiego, limanowskiego, dąbrowskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, wielickiego, wadowickiego, tarnowskiego, bocheńskiego, krakowskiego, gorlickiego, miechowskiego, oświęcimskiego, suskiego, olkuskiego oraz m.in. z Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

 • 7 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień Ochrony Środowiska, który był równocześnie zakończeniem i ukoronowaniem projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy we współpracy z firmą CEMEX.

  Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość powstała z myślą o lokalnych inicjatywach podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki oświatowe. Jedną z inicjatyw fundacji są coroczne konkursy grantowe adresowane do instytucji działających na rzecz dobra publicznego w obszarach: ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Nasza szkoła kilkukrotnie startowała w konkursach grantowych i w tym roku los się do nas uśmiechnął. Dzięki zaangażowaniu pani Magdaleny Kwaśniak zdobyliśmy dofinasowanie na pomalowanie i doposażenie świetlicy szkolnej w środki plastyczne. Ze względu na to, że fundusze na to przedsięwzięcie pochodziły z grantu wolontariatu pracowniczego, również wszelkie prace remontowe zostały wykonane przez pracowników firmy CEMEX.

KONTAKT

 • ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
  Bielcza 294 A
  32-824 Bielcza


 • Telefon: tel: 14 68 47 701, 14 68 47 700
  fax: 14 68 47 701

  E-mail:
  zszbielcza@interia.pl
  zspbielcza@gmail.com

  DYREKTOR:
  mgr Marzena Kijak

  WICEDYREKTOR: 
  mgr Małgorzata Kumórek


GALERIA ZDJĘĆ