Nawigacja

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
 • Okażmy serce małym pacjentom z Prokocimia

  Zapraszamy Wszystkich do wspólnej akcji

   

  To bardzo miła i budująca postawa, kiedy zdrowe dzieci i młodzież chcą pomóc swoim rówieśnikom przebywającym w szpitalu i tym samym uprzyjemnić im te trudne chwile w czasie choroby.

  Do 31 maja 2018r. zbieramy gry edukacyjne, planszowe, przygodowe, strategiczne itp.

  Gry trafią do świetlic działających przy szpitalnych oddziałach. Dzięki takiej akcji, wszystkie dzieci przebywające w szpitalu będą mogły skorzystać z tych gier i spędzić miło część wolnego czasu w trakcie pobytu w szpitalu.

  Pomóżmy przetrwać czas w szpitalnych murach chorym dzieciom

   

  Dziękujemy !!!

  Szkolne Koło Caritas – Justyna Knap

  Klub Przyrodnika – Monika Kawa

 • Dnia 9 maja 2018r. uczniowie z klasy V i VI uczestniczyli w wycieczce do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Dzieci obejrzały spektakl pt. „Pinokio”. Młoda publiczność z wielkim zaciekawieniem śledziła losy drewnianego pajacyka, który przeżywał zabawne przygody. Początkowo Pinokio uległ podszeptom fałszywych przyjaciół, ale na szczęście zrozumi swój błąd, wrócił do kochającego ojca Geppetto, a w nagrodę za dobre zachowanie szlachetna Błękitna Wróżka zamieniła go w prawdziwego chłopca. Bohater zrozumiał, że kłamstwo nie popłaca, starszym należy się szacunek, a miłość i wierność to najważniejsze wartości w życiu. By stać się dobrym człowiekiem trzeba się nauczyć odpowiedzialności, pracowitości i poświecenia dla najbliższych.
  Przedstawienie bardzo podobało się widzom, na zakończenie
  spektaklu aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Widowisko uatrakcyjniały wspaniałe kostiumy, dynamiczna melodia oraz barwna scenografia. Wyjazd do teatru wzbudził wiele pozytywnych emocji w dzieciach o czym świadczyły rozmowy po zakończonym przedstawieniu.

  Wycieczkę zorganizowały p. Elżbieta Nowińska i p. Agnieszka Reczek.

 • Sukces Szkolnego Klubu Wolontariusza!

  Już po raz drugi młodzież skupiona w SKW wraz z koordynatorkami A. Bogusz – Duda i              E. Nowińską wzięła udział w kuratoryjnym projekcie „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” pod nazwą „Być dobrym jak chleb”. W ciągu całego roku szkolnego realizowano zadania zawarte w projekcie, aby następnie z ich wykonania złożyć pisemne sprawozdanie. Projekt zakwalifikowano do ośmiu najlepszych. W dniu 17.05.18 wszyscy wolontariusze z przygotowaną prezentacją multimedialną i krótkim programem artystycznym będącym uwieńczeniem projektu zaprezentują się w Tarnowie przed komisją złożoną z pracowników Kuratorium, przedstawicieli władz lokalnych i księży. Konkurencja jest ogromna, ale już i to duże wyróżnienie. Trzymajcie za nas kciuki!

 • Odzyskanie przez Polskę niepodległości było dla wszystkich naszych rodaków wydarzeniem ważnym i wzniosłym, wszyscy mieszkańcy odrodzonej po latach niewoli Polski pragnęli w godny sposób upamiętnić fakt, że ich Ojczyzna znowu jest wolna. W wielu miejscowościach powstawały pomniki i kopce upamiętniające zakończenie I wojny światowej i odzyskanie Niepodległości przez Polskę.

   Warto wiedzieć, że pomnik, który mijamy codziennie idąc do pracy lub szkoły jest pamiątką odzyskania przez Polskę Niepodległości, że przed laty zbudowali go nasi przodkowie, którzy w ten sposób wyrazili swoją dumę i wdzięczność, tym, którzy spowodowali, że Polska ponownie zaistniała na mapie politycznej Europy.
  Trzeba przy tej okazji wspomnieć, że wiele „pomników wolności” nie przetrwało do naszych czasów. Wiele z nich zniszczyli w czasie II wojny światowej okupanci. Wielu z nich już nigdy nie odbudowano...

  W naszej szkole ,w ramach comiesięcznych akcji patriotycznych ,zadaniem uczniów było wykonać fotografię przy takim pomniku, lub przy pomniku bohaterów walczących o naszą wolność na przestrzeni dziejów..

  Z reguły wykonywano zdjęcia przy takich pomnikach w Borzęcinie, Dębnie czy Wojniczu.

  Najdalej dotarł uczeń klasy IV b - Łukasz Gala, który wykonał zdjęcie pomnika Bartosza Głowackiego- bohatera z bitwy pod Racławicami- w Janowiczkach ( powiat miechowski).

  Dziękuję wszystkim uczniom tak szkoły podstawowej jak i gimnazjum za zaangażowanie.

                                                                                            Bogumiła Pielińska

 • ZAPRASZAMY NA KONKURS WYGRAJ PREZENT DLA SWOJEJ MAMY

  REGULAMIN KONKURSU

   Cele konkursu:
  Celem Konkursu jest zmobilizowanie uczniów do własnych przemyśleń na temat roli mam w ich życiu, miłości macierzyńskiej, piękna uczucia istniejącego pomiędzy matką a jej dziećmi. Szczególnie w tym wieku, kiedy mama jest najwyższym autorytetem, najpewniejszym wsparciem, najwierniejszym przyjacielem i niemal całym światem.

  Zadanie konkursowe: wykonanie plakatu  opowiadającego  o uczuciach dziecka do mamy. Praca może zawierać  fragmenty wierszy i innych tekstów stosownych do tematyki oraz ilustracje wyrażające miłość do mamy.

  Konkurs adresowany jest do uczniów kl. I-III, kl. IV-VII oraz gimnazjum

   Kryterium oceny prac:
  samodzielność i staranność wykonania, wrażenie estetyczne, oryginalność ujęcia tematu.
  Technika prac dowolna: malarstwo, rysunek, wyklejanka, inne stosowne do wieku uczestników, gwarantujące samodzielność wykonania.
   Format prac A3 i większy.
   Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną : imię i nazwisko autora, wiek.

  Termin składania prac: 21 maja do pani Agnieszki Pabian i pani Agnieszki Reczek

    Rozstrzygniecie Konkursu i ekspozycja prac, oraz wręczenie nagród odbędzie się  na uroczystości z okazji Dnia Matki w naszej szkole

 • Zakończenie projektu eTwinning

  13 maja uczniowie klasy siódmej i drugiej gimnazjum pod opieką pań: Katarzyny Chamioło i Anny Góry zorganizowali prezentację efektów sześciomiesięcznej pracy nad projektem eTwinning pt.”My i historia wokół nas”. Projekt miał za zadanie zintegrować uczniów ZSP w Bielczy oraz ich litewskich rówieśników, z którymi nasi uczniowie współpracowali wykonując kolejne zadania, oraz poszerzyć ich wiedzę z zakresu historii. Ponadto miał on służyć przygotowaniu obu grup do wymiany w ramach programu Erasmus+. Dzięki narzędziom dostępnym na platformie eTwinning, uczestnicy projektu mogli doskonalić swoje umiejętności informatyczne i wykorzystywać je do poznania partnerów z Litwy oraz do opracowania ciekawych prezentacji z zakresu historii Żydów w naszym regionie. Językiem komunikacji między obiema grupami był język angielski, co dodatkowo motywowało uczniów do rozwijania ich umiejętności językowych i wykorzystywania języka angielskiego w praktyczny sposób.

  Pierwsza część prezentacji miała na celu przybliżenie słuchaczom założeń programu eTwinning, specyfiki projektu „My i historia wokół nas” oraz przedstawienie najważniejszych informacji o szkole i  uczniach z Litwy. Drugą część prowadził natomiast pan Lucjan Kołodziejski, który wygłosił bardzo ciekawy wykład na temat historii Żydów we wsi Borzęcin oraz przebiegu Holocaustu w naszym regionie.  Jak stwierdził pan Lucjan Kołodziejski: „Po obecności Żydów w Borzęcinie nie ma wielu śladów. Pozostały jedynie domy. Nabyte zostały przez borzęcan w legalny sposób od ocalałych z holocaustu członków rodzin lub stanowią własność gminną. Dlatego każdy nowy ślad po nich posiada wielką wartość. Najstarsi mieszkańcy przechowują w swojej pamięci wspomnienia miejscowych Żydów. Często jednak ograniczają się one do imion i kilku zaledwie faktów.” Dzięki zebranym przez pana Lucjana informacjom, uczniowie ZS w Bielczy mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu tych trudnych dla wszystkich wydarzeń oraz zrozumieć czym jest tolerancja i poszanowanie innych kultur. Po zakończeniu prezentacji dla uczniów przygotowano quiz na platformie kahoot.

   

  Serdecznie dziękujemy Panu Lucjanowi Kołodziejskiemu za ogromne zaangażowanie w trakcie opracowywania założeń projektu oraz za niezwykle interesujący wykład.

   

  Katarzyna Chamioło

  Anna Góra

 • 13.05.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii eTwinning.

 • Zaproszenie!

  Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców Bielczy na uroczysty apel z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja do budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bielczy w dniu 7 maja 2018 roku o godz. 9:15.

 • SZANOWNI RODZICE!!!

  27 kwietnia (piątek) o godź. 17.00 serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na konsultacje z nauczycielami w sprawie postępów w nauce, wyników nauczania, zachowania uczniów  do budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bielczy.

   

  Panie wychowawczynie oddziałów przedszkolnych zapraszają rodziców do budynku przedszkola.

 • Z okazji ENGLISH DAY, który po raz kolejny będziemy obchodzić w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy zapraszamy uczniów klas I-III oraz IV-VI do udziału w konkursach.

  KONKURS 1

  Adresaci: uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej

  Temat: Strój reprezentujący dowolny kraj anglojęzyczny

  Cel :

  - wykorzystanie i rozwijanie potencjału artystycznego uczniów,

  - poszerzanie wiedzy związanej z kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych

  Czas trwania: rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas English Day-11 maja 2018 r., do 9 maja należy zgłosić się do pani Małgorzaty Kumórek z informacją o udziale w konkursie

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie stroju i zaprezentowanie go podczas English Day. Strój ma reprezentować dowolny kraj anglojęzyczny, należy uwzględnić elementy charakterystyczne dla danego kraju.

  Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu będzie miało znaczący wpływ na ocenę stroju.

  KONKURS 2

  Adresaci: uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej

  Temat: Słowniczek obrazkowy w formie plakatu

  Cel :

  - rozwijanie umiejętności językowych uczniów,

  - wykorzystanie potencjału artystycznego uczniów

  Czas trwania: 26 kwietnia- 9 maja 2018 r.

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie plakatu w formacie A3 lub A4 na którym zostanie wykonany mini-słowniczek obrazkowy z danego tematu np. jedzenie, pomieszczenia w domu, zabawki itp. Plakat musi posiadać tytuł, a słownictwo musi być zaprezentowane w formie obrazka i podpisu w języku angielskim.

  Prace można składać u pani Katarzyny Chamioło lub pani Małgorzaty Kumórek do dnia 9 maja 2018 r.

  Najlepsze prace zostaną nagodzone.

  We wszystkich sprawach związanych z konkursami decyzje podejmują organizatorzy.

 • II GMINNY KONKURS MULTIMEDIALNY „ŚWIĘTY PATRON POLSKI”

  1. Organizator:

  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bielczy.

  Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Lidia Latocha, Justyna Knap.

  2. Cele konkursu:

  • Poznanie historii życia wybranych świętych i błogosławionych,

  • Pogłębienie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną.

  3. Adresaci:

  Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z Gminy Borzęcin.

  Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo – zespół może liczyć 2 osoby.

  4. Przedmiot i forma konkursu:

  • Zadaniem uczniów będzie wykonanie prezentacji multimedialnej na podany temat.

  • Prezentację należy wykonać w formacie ppt. lub pps.

  • Wielkość pliku nie powinna przekraczać 150 MB. Czas trwania prezentacji – do 8 min.

  • W prezentacji mile widziane są materiały graficzne, audiowizualne własnego autorstwa.

  • W przypadku wykorzystania innych materiałów, aniżeli własne, należy podać informacje o źródłach (wykorzystując materiały z Internetu, należy podać źródło pliku).

  • Każda praca powinna zawierać metrykę (na ostatnim slajdzie w prezentacji) z imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz nazwą szkoły, jej  adresem i telefonem. Praca powinna zawierać także imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.

  • Prezentację należy zapisać na płycie CD/DVD.

  5. Kryteria oceniania:

  • Zgodność treści prezentacji z hasłem konkursu.

  • Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, słowo, muzyka, film itp.).

  • Kreatywność w podejściu do tematu.

  6. Termin i miejsce nadsyłania prac:

  • Prace przyjmowane będą do 16  maja 2018 r. w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bielczy (należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie).

  •  Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

  • Dane osobowe uczestników konkursu mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) przez organizatora na potrzeby niniejszego konkursu. Uczestnicy konkursu i ich prawni opiekunowie wyrażają zgodę na publikację nazwisk na stronie internetowej organizatora i innych środkach masowego przekazu.

  • Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: lidialatocha@wp.pl, knapjustyna@wp.pl

  7. Wyniki i nagrody:

  • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 maja.

  •   Wręczenie nagród odbędzie się 23 maja 2018 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bielczy.

  • Dla wszystkich uczestników przewidziano dyplomy, laureaci otrzymają nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: klasy V – VI szkoły podstawowej oraz klasy VII i gimnazjum.

  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego regulaminu.

  Serdecznie zapraszamy !

  Organizatorzy


   

 • 26.04.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Egzamin gimnazjum.

 • EGZAMINY GIMNAZJALNE!!!

  Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum napisali testy egzaminacyjne. Każdego miesiąca w ciągu ostatniego roku szkolnego ćwiczyli treści z próbnych egzaminów z różnych lat, aby jak najlepiej wypaść na właściwym egzaminie.

   

  Wszyscy nauczyciele, rodzice, koledzy i koleżanki trzymali kciuki za naszych gimnazjalistów. Wyniki już wkrótce!!!

 • Zakończenie projektu logopedycznego

  Projekt „Paluszkowe fiku – miku”, był realizowany w ramach profilaktycznych działań logopedycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bielczy. Uczniowie uczestniczyli raz w tygodniu, od listopada 2017 r. do marca 2018 r. w grupowych zajęciach prowadzonych przez logopedę panią Justynę Knap.

  Celem projektu było między innymi: popularyzowanie zabaw paluszkowych, doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego, nauka prawidłowego gospodarowania oddechem, usprawnianie percepcji słuchowej, zachęcanie uczniów do działań twórczych. W ramach podsumowania każdych zajęć, uczestnicy projektu wykonywali prace plastyczne. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach doskonaląc swoje umiejętności. Na zakończenie projektu odbył się konkurs podsumowujący nasze działania, podczas którego zostały wręczone dyplomy i nagrody.

  Uczestnikom zajęć życzymy dalszej wytrwałości, motywacji oraz zaangażowania w pracę nad poprawą sfery językowej.

   

 • 26.04.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Przebieg projektu logopedycznego .

strona:

KONTAKT

 • ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
  Bielcza 294 A
  32-824 Bielcza


 • Telefon: tel: 14 68 47 701, 14 68 47 700
  fax: 14 68 47 701

  E-mail:
  zszbielcza@interia.pl
  zspbielcza@gmail.com

  DYREKTOR:
  mgr Marzena Kijak

  WICEDYREKTOR: 
  mgr Małgorzata Kumórek


GALERIA ZDJĘĆ