Nawigacja

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
 • SZANOWNI RODZICE!

  SZANOWNI RODZICE!

  ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE WYWIADOWCZE

  20 WRZEŚNIA 2018 ROKU

  O GODZINIE 16.30 W SALI GIMNASTYCZNEJ 

  PÓŹNIEJ W KLASACH Z WYCHOWAWCAMI 

  Panie wychowawczynie oddziałów przedszkolnych są również

  dostępne dla rodziców  w budynku przedszkola od 16:30 do 17:30.

  Pani pedagog czeka na rodziców w pokoju nauczycielskim.

  Pani Dyrektor zaprasza do gabinetu.

   

   

 • UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/19 W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W BIELCZY

  UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/19 W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W BIELCZY

  Społeczność ZSP w Bielczy rozpoczęła nowy rok szkolny Mszą świętą, prowadzoną przez naszego księdza proboszcza, który w czasie kazania wyjaśnił wskazania ewangelii odnośnie konieczności rozwoju osobowego każdego człowieka, czyli pomnażania ewangelicznych talentów. Każdy z nas jest zobowiązany do rozwijania swoich umiejętności, zdolności, możliwości między innymi  po to, żeby w przyszłości dobrze żyć. Ksiądz proboszcz wielokrotnie zwrócił uwagę, że pomnażanie swoich talentów jest powołaniem każdego z nas, ponieważ dzięki temu wypracujemy sobie solidne podstawy do lepszego życia i zdobędziemy radość Bożą. Nie wystarczy cechować się inteligencją, trzeba także zdobyć mądrość i wiedzę. Najczęściej mądrość życiową przekazują nam rodzice, natomiast wiedzę zdobywamy w szkole. Pamiętajmy żeby systematycznie, harmonijnie poszerzać wiedzę i umiejętności bo tylko wtedy będziemy w stanie zbudować piękny, okazały dom. Jeżeli zaprzepaścimy swoje zdolności dom naszego życia, zbudowany na piasku - miałkiej, słabej podstawie, zawali się.

   

  KOCHANI RODZICE I DRODZY UCZNIOWIE DOŁÓŻMY STARAŃ W TROSCE

   O NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ, WYKORZYSTAJMY EFEKTYWNIE CZAS PRZEZNACZONY NA NAUKĘ W NOWYM  ROKU SZKOLNYM.

   

  Już w XVI wieku Jan Zamoyski jako wnikliwy obserwator polskiego społeczeństwa zauważył, że edukacja i właściwe wychowanie przyszłych pokoleń świadczą o sile i wartości narodu – myśl tę zawarł w sentencji: „Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”. Szanownym Rodzicom i Nauczycielom życzę wytrwałości, cierpliwości i pomyślności w przekazywaniu wiedzy i  kształtowaniu właściwych postaw wśród  Naszego Skarbu Narodowego jakim są dzieci i młodzież.

   

   

   

  Marzena Kijak

   

  UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/19 W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W BIELCZY - Obrazek 1               UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/19 W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W BIELCZY - Obrazek 2

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • "Na szlaku przygody - Zielona Szkoła w Szczawnicy"

  "Na szlaku przygody - Zielona Szkoła w Szczawnicy"

  W dniach 10-15 czerwca 47 uczniów z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z opiekunami p. Iloną Łąpieś, p. Agnieszką Pabian i p. Agnieszką Reczek, a także naszym doświadczonym kierownikiem eskapady - księdzem Proboszczem Arturem Urbanem uczestniczyło w Zielonej Szkole w malowniczej miejscowości Szczawnica. Po przyjeździe do Domu Rekolekcyjnego, w którym zostawiliśmy swoje bagaże wybraliśmy się całą grupą na wycieczkę  po uzdrowisku spacerując urokliwą promenadą wzdłuż potoku Grajcarek.        W poniedziałek pełni werwy i zapału wyruszyliśmy z wizytą do naszych południowych sąsiadów i po trzygodzinnym spacerze dotarliśmy do Czerwonego Klasztoru na Słowacji. Następnego dnia korzystając z wyciągu kolejki krzesełkowej, podziwiając panoramę miasta znaleźliśmy się na szczycie Palenicy, która jest usytuowana 722 m n.p.m. i idąc ścieżką edukacyjną zdobyliśmy Szafranówkę, na szczycie której wysłuchaliśmy z uwagą prelekcji księdza Proboszcza na temat przyrody górskiej. Palenicę od Szafranówki dzieli przełęcz nazywana Maćkówką. Wierzchołek jest zakończony ostrą skalistą granią zbudowaną z wapieni, ale stoki są częściowo porośnięte zaroślami leszczyny i olszy szarej. Sam graniczny wierzchołek jest zalesiony od południa, jednak w kierunku północnym i zachodnim rozciąga się z niego widok na Pieniny, Gorce i Pasmo Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. W środę rano zaopatrzeni w przybory do malowania spędziliśmy wspaniałe dwie godziny w plenerze nad potokiem rysując piękne pejzaże i to, co nam wyobraźnia podpowiedziała. Po południu odwiedziliśmy rezerwat przyrody Wąwóz Homole, który jest niewątpliwie jedną z największych przyrodniczych atrakcji Pienin. Jest to głęboko wcięty, stromościenny wąwóz w Małych Pieninach na obszarze wsi Jaworki. Po wąskim dnie doliny płynie potok Kamionka. Pełni wrażeń o godzinie 17.00 pojechaliśmy do Krościenka, gdzie czekał na nas rodak - ks. Krzysztof Kutek, który oprowadził naszą grupę po miejscowości. Na zakończenie naszego pobytu zaprosił nas na kiełbaski z grilla. Dziękujemy księdzu Krzysztofowi za staropolską gościnność. W czwartek modliliśmy się w pięknym kościele w Szlachtowej pw. Matki Bożej Pośredniczki Łask. Kościół parafialny  stanowi dawna cerkiew pw. Matki Boskiej Pokrownej. Podziwialiśmy Prezbiterium, które oddzielono od nawy Ikonostasem z 1927 roku. Przy prezbiterium na filarach znajdują się postacie św. Apostołów, z prawej św. Piotra, a powyżej scena Bożego Narodzenia; z lewej św. Pawła, a nad nim scena Zwiastowania. Nad wejściem głównym umieszczono napis wykonany cyrylicą: „Chwała na wysokości Bogu”.  Ksiądz Proboszcz Tadeusz Wojciechowski zwrócił naszą uwagę również na dwa ołtarze boczne powstałe w tradycji rokokowej z XIX w. oraz ambonę z XVIII w. ozdobioną postaciami czterech Ewangelistów. W ostatnim dniu Zielonej Szkoły tj. w piątek zwiedziliśmy elektrownię wodną w Niedzicy, a także pływaliśmy statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim. Podczas pobytu w Szczawnicy nad naszym zdrowiem czuwał ratownik medyczny p. Maciej Rachwał,  a także towarzyszył i wspierał nas, nie tylko w czasie pieszych wędrówek p. Paweł Kilian.                               

  Księdzu Proboszczowi i Paniom Opiekunkom, a także Panu Ratownikowi i p. Kilianowi dziękujemy za serdeczną opiekę, troskę i dobre serce.

 • Zielona Szkoła
  11.07.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zielona Szkoła.

 • Protokół finansowy z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

  Saldo początkowe we wrześniu 2017 wynosiło 3521,50zł.

  W roku szkolnym 2017/2018 na konto Rady Rodziców wpłynęło 1779zł:

  • wpłata na komitet rodzicielski (1260zł)

  • kwota uzyskana ze sprzedaży waty i popcornu na zabawie andrzejkowej i karnawałowej w szkole (519zł)

  W roku szkolnym 2017/2018 wydano 1522,30zł:

  • na zakup pieczątki i kwitariuszy – 64,20zł

  • sfinansowanie kosztów dowozu uczniów na zawody sportowe – 100zł

  • zasponsorowanie poczęstunku dla przedszkolaków na zabawie andrzejkowej – 100zł

  • wypłata na szkolny wolontariat – 150zł

  • zakup wiązanki i zamówienie mszy świętej w związku z pogrzebem ojca nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielczy – 100zł

  • wypłata na Szkolne Koło Caritas – 200zł

  • opłata ZAIKS-u związana z nocą filmową w szkole w Bielczy – 100zł

  • dofinansowanie wycieczki dla uczniów z najwyższą średnią w gminie – 100zł;

  • zakup artykułów spożywczych na dzień dziecka dla przedszkola – 158,10zł

  • dofinansowanie Dnia Dziecka w szkole - 50zł

  • dofinansowanie konkursu języka niemieckiego w szkole – 100zł

  • dofinansowanie nagrody dla absolwenta roku szkolnego 2017/2018 – 300zł

  Saldo końcowe na rok szkolny 2017/2018 wynosi 3778,20zł

 • Podsumowanie wojewódzkiego projektu ekologicznego EKOSZKOŁA 2018

  Podsumowanie wojewódzkiego projektu ekologicznego EKOSZKOŁA 2018

  29 maja w Tarnowie rozstrzygnięto jubileuszową X edycję Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole. Do złożonego z pięciu części konkursu zgłosiło się 75 placówek oświatowych z Małopolski, w tym: 46 przedszkoli, 14 szkół podstawowych oraz 15 gimnazjów z powiatów: brzeskiego, proszowickiego, limanowskiego, dąbrowskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, wielickiego, wadowickiego, tarnowskiego, bocheńskiego, krakowskiego, gorlickiego, miechowskiego, oświęcimskiego, suskiego, olkuskiego oraz m.in. z Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

  Jak co roku przed uczestnikami postawiono bardzo wysoką poprzeczkę. Zgłoszenie udziału w konkursie wiedzy, który odbył się 16 maja w Borzęcinie Górnym wiązało się z wcześniejszym wykonaniem prezentacji o działalności ekologicznej szkoły z ostatnich dwóch lat, sporządzeniem sprawozdania z przedsięwzięcia ekologicznego oraz przygotowaniem materiału filmowego z pokazu mody odzieży wykonanej z surowców wtórnych. Sprostanie każdemu z zadań było możliwe tylko dzięki temu, że nasza szkoła na co dzień działa na rzecz środowiska naturalnego, podejmuje liczne zadania związane z ochroną dziedzictwa przyrodniczego i angażuje się w różnorodne przedsięwzięcia. Nasze wysiłki nie poszły na marne! Pomimo dużej konkurencji nasi uczniowie zdobyli wyróżnienia w różnych kategoriach.

  Reprezentacja Szkoły Podstawowej w składzie Judyta Postawa (kl. 5), Miłosz Marcinek (kl. 6), Luiza Pałka (kl. 6) zdobyła wyróżnienie w konkursie wiedzy.

  Klasy 7 S.P. i 2 Gim. dzięki fantazyjnym strojom z surowców wtórnych i znakomitemu montażowi filmu z pokazu mody zdobyły wyróżnienie za zadanie Pokaz mody ekologicznej w kategorii klasy 7 S.P. i klasy gimnazjalne.

  Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

  Gorąco dziękujemy wszystkim uczniom zaangażowanym w realizację projektu EKOSZKOŁA 2018 na wszystkich etapach konkursu oraz panom Tadeuszowi Reczkowi i Robertowi Łąpiesiowi za pomoc w wykonaniu przedsięwzięcia ekologicznego.

  Anna Góra


   

 • 7 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień Ochrony Środowiska, który był równocześnie zakończeniem i ukoronowaniem projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy we współpracy z firmą CEMEX.

  Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość powstała z myślą o lokalnych inicjatywach podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki oświatowe. Jedną z inicjatyw fundacji są coroczne konkursy grantowe adresowane do instytucji działających na rzecz dobra publicznego w obszarach: ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Nasza szkoła kilkukrotnie startowała w konkursach grantowych i w tym roku los się do nas uśmiechnął. Dzięki zaangażowaniu pani Magdaleny Kwaśniak zdobyliśmy dofinasowanie na pomalowanie i doposażenie świetlicy szkolnej w środki plastyczne. Ze względu na to, że fundusze na to przedsięwzięcie pochodziły z grantu wolontariatu pracowniczego, również wszelkie prace remontowe zostały wykonane przez pracowników firmy CEMEX.

  7 czerwca zwieńczyliśmy projekt hucznymi obchodami Dnia Ochrony Środowiska. Wbrew nazwie święta, tego dnia nie mówiliśmy zbyt wiele o ochronie. Nie staraliśmy się przekazać naszym uczniom po raz kolejny co powinni robić, a czego unikać, tworzyć po raz kolejny katalogów zachowań szkodzących przyrodzie. Tego dnia postanowiliśmy w jak najbardziej ciekawy sposób przekazać nie JAK chronić, ale CO chronić. Dlatego też od chwili, kiedy zadźwięczał dzwonek wzywający uczniów na pierwszą lekcje rozpoczęliśmy swoisty spacer po niemal wszystkich strefach klimatycznych na świecie. Uczniowie klasy 6 S.P. (Miłosz Marcinek, Luiza Pałka, Jakub Potaczek, Gabriel Choczyński przy wsparciu Oliwii Czeczuga i Wiktorii Duda) i 2 Gim. (Laura Turlej, Julia Gajec, Klaudia Suder, Klaudiusz Solarz, Arkadiusz Latocha) przygotowali prezentacje, zdjęcia, filmy, a nawet stroje i muzykę, która miała wprowadzić uczestników w atmosferę danego miejsca na Ziemi, ukazać jej bioróżnorodność i piękno. Kolejnym punktem obchodów były warsztaty przygotowane i przeprowadzone praz klasę trzecią gimnazjum. Starsza grupa uczniów wzięła udział w zajęciach dotyczących smogu jako zjawiska, które dla wielu pozostaje nadal zanieczyszczeniem, którego nie widać, więc nam nie zagraża. Trzecioklasiści dzięki widowiskowym doświadczeniom zwizualizowali, że ten brak niebezpieczeństwa, jest tylko pozorny. Młodsi uczniowie mieli natomiast okazję badać ciekawe właściwości wody, która tylko teoretycznie jest substancją wszystkim dobrze znaną. Ponadto prowadzący warsztaty na koniec w obrazowy sposób zaprezentowali jak małe są zasoby wody pitnej na kuli ziemskiej.

  Na koniec pełni emocji i wrażeń spotkaliśmy się na sali gimnastycznej gdzie uczniowie przygotowani przez panie Annę Góra, Monikę Kawa, Agnieszkę Pabian oraz pana Krystiana Zycha dali wspaniały popis swoim recytatorskim, tanecznym i wokalnym umiejętnością.

  Mamy nadzieję, że po takim dniu nasi uczniowie z jeszcze większą świadomością i zapałem będą działali na rzecz środowiska naturalnego

  Link do krótkiej relacji: https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/689,z-ekologia-za-pan-brat-dzien-ochrony-srodowiska-w-

   

  Anna Góra

 • Baw Się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi

  Baw Się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy w celu zaprezentowania różnorodności działań prowadzonych przez wychowawców świetlicy, uczestniczył w tym roku szkolnym w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego pod nazwą: Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi.

  W ramach konkursu trwającego od 15 października 2017 r. do 15 maja 2018 r., należało wykonać kilka zadań potwierdzających, że świetlica jest miejscem, w którym czas wykorzystywany jest twórczo i kreatywnie. Dzieci mogą tu odpocząć, miło spędzić czas z kolegami, a także wiele się nauczyć. Realizacja zadań wymagała od uczestników: uczniów i wychowawców, wykazania się wiedzą i umiejętnościami z takich dziedzin jak zdrowe odżywianie, bezpieczeństwo w sieci, znajomość mapy Polski i świata oraz znajomością twórczości Jana Brzechwy. W świetlicy powstał teatrzyk, odbyła się debata na temat roli i zadań świetlicy szkolnej, zdrowego odżywiana, bezpieczeństwa w sieci, uczniowie pisali wiersze, tworzyli piękne prace plastyczne, ale przede wszystkim wspaniale się bawili, a przy okazji wiele nauczyli. Konkurs był pożyteczny, inspirujący, sprzyjał wszechstronnemu rozwojowi uczniów, pomógł doskonalić różnorodne zdolności i umiejętności. Wykonywanie zadań konkursowych integrowało uczestników zajęć świetlicowych i sprzyjało dobremu współdziałaniu świetlicy z całą szkołą. Wykonywanie zadań z „przyjaznej świetlicy" pomogło dzieciom rozwijać inteligencję, fantazję, zdolność abstrakcyjnego myślenia, a także uczyło zdrowej rywalizacji.

  Miło nam poinformować, że wykonaliśmy wszystkie zadania na 100%, a tym samym uzyskaliśmy tytuł „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”.

  Ogromne gratulacje i podziękowania za zaangażowanie w realizację zadań konkursowych należą się wszystkim uczniom biorącym udział w zajęciach świetlicowych.

  Anna Góra

 • Zadanie publiczne pod nazwą „Kazimierz Wielki i jego czasy” to powiatowy konkurs historyczny, którego VI edycja odbyła się w Zespole Szkół i Przedszkoli w Złotej. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań historycznych, kształtowanie  obywatelskiej postawy młodych ludzi oraz upowszechnienie wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach.

  Patronat nad konkursem objęli Starosta Brzeski i Burmistrz Czchowa.

  W etapie szkolnym wzięli udział uczniowie: Klaudiusz Solarz i Arkadiusz Latocha z kl. II , oraz Kamil Reczek i Szymon Borowiec z kl.III naszego gimnazjum.

  W finale , który odbył się 14 czerwca naszą szkołę reprezentował Szymon Borowiec. Nagrodzony został pamiątkowym dyplomem i upominkiem .

  Organizatorami konkursu są m. in. : Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej i MOKSiR w Czchowie.

  Gratulujemy Szymonowi i życzymy dalszych sukcesów , już w nowej szkole.

   

   - Obrazek 1

 • Bon Kultury - zamek w Dębnie
  04.07.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Bon Kultury - zamek w Dębnie.

 • Tuż przed wakacjami uczniowie kl .II Gimnazjum i kl. V S.P. wybrali się na wycieczkę rowerową wraz z opiekunami P. Bogumiłą Pielińską, P. Elżbietą Nowińską, P. Karolem Baranem i P. Barbarą Góral.

  Celem wyprawy był oddalony o kilka kilometrów zamek w Dębnie. Odbywały się tam zajęcia w ramach Bonu Kultury pt. „ Od świtu do zmierzchu życia”.

  Program Bon Kultury realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego.
  Odbyliśmy podróż w czasie, podczas której uczestnicy, w odpowiednich przebraniach zapoznawali się z wartościami bogatej kultury sarmackiej i sposobami ich manifestowania na różnych etapach życia. Poprzez charakteryzację i przebywanie w historycznych wnętrzach średniowiecznego zamku, wszyscy uczestnicy zajęć wzięli udział w wielowątkowej dramie historycznej, w której każdy mógł zagrać ważną rolę i pełniej odczuć klimat i charakter minionej epoki.

  W programie: prowadzący zajęcia wcielali się w rolę wędrownego bajarza i księdza, natomiast dzieci w odpowiednie charakteryzacje stosowne do odgrywanych ról.

  Etapy:
  1 – chrzest przy studni na zamkowym dziedzińcu – uczestnicy w tej części poznawali obrządek chrztu i przesądy z nim powiązane, oraz dawne nazewnictwo dotyczące stopni pokrewieństwa;
  2 – legenda o Tarłównie w Sali Koncertowej – tu zostały zaprezentowane zwyczaje związane ze zrękowinami, przygotowaniem posagu i samego ślubu;
  3 – ślub w Sali Rycerskiej – uczestnicy mogli porównać dwie ceremonie ślubne: dworską i chłopską, zostali też zapoznani z zasadami dawnego savoir – vivre’u,
  4 – na koniec wszyscy wspólnie zatańczyli poloneza;
  5 – pogrzeb w Kaplicy – tutaj została ukazana rola śmierci w kulturze sarmackiej i wyjaśnione pojęcia: „castrum doloris”, „taniec śmierci”, portret trumienny, chorągiew nagrobna;
  6 – w części warsztatowej uczniowie wykonali własne drzewa genealogiczne, by w pełni uzmysłowić sobie powiązania .

  Po zakończonych zajęciach otrzymaliśmy certyfikat uczestnictwa i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

  B.P.

 • SPROSTOWANIE!!!

  SZANOWNI PAŃSTWO

  Z radością przedstawiam trzech uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bielczy, którzy w bieżącym roku szkolnym 2017/18 uzyskali najwyższe średnie ocen.

  1. Luiza Pałka uzyskała średnią ocen 5,82.
  2. Amelka Hebda zdobyła średnią ocen 5,73.
  3. Łukasz Gala osiągnął średnią ocen 5,64.

  Wszystkim jeszcze raz gratuluję i życzę dalszych sukcesów, a za pomyłkę szczerze przepraszam. Składam wyrazy wdzięczności za kwiaty, życzenia i mnóstwo uśmiechu, natomiast Szanownym Rodzicom gratuluję powodów do dumy ze wspaniałych dzieci.

   

  Dyrektor ZSP w Bielczy

  Marzena Kijak

 • KOLONIA LETNIA nad MORZEM !!!

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radłowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych biuro
  w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw organizuje kolonię letnią dla dzieci
  i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych
  po 1 stycznia 2002 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe
  i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

   

  Miejsce wypoczynku:

  Ośrodek „Polar” przy ul. Wczasowa 5, 82-103 Stegna

  Termin: 04.07 – 14.07.2018 r.

   

  Dopłata do kolonii letnich od rodziców wynosi 550,00 zł.

   

  Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.
  Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo ( znajduje się w załączniku)

    

  2. Oryginał zaświadczenia z KRUS (zaświadczenie wystawione na rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku rozbieżności nazwiska pomiędzy dzieckiem a rodzicem, na które wystawione jest zaświadczenie KRUS należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające daną sytuację). Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Zaświadczenie KRUS musi zawierać datę od kiedy do kiedy rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu bądź pobiera rentę lub emeryturę).

   

  Dokumenty proszę składać jak najszybciej do 15.06.2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzecinie.

  Ograniczona liczba miejsc – 10 osób.

   

   

  Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzęcinie lub pod nr tel. 14 68 46 075.

 • ZASTĘPSTWA

  W związku z awarią programu Zastepstwa prosze o sprawdzanie zastępstw na poniedziałek w e-dzienniku.

  Klasa VII ma odwołaną lekcję 0, natomiast kl. III G lekcję 1. 

 • W związku z wyjazdem uczniów na "Zieloną Szkołę" klasy IVB i V uczą się wg planu lekcji kl. IVA, natomiast kl. VI  wg planu lekcji kl. VII. 

   

 • Wielkie zwycięstwo w bitwie o czyste środowisko

  Wielkie zwycięstwo w bitwie o czyste środowisko

  W dniu 29 maja br., w auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się podsumowanie X Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego "EKOSZKOŁA, EKOPRZEDSZKOLE 2018", na którym ogłoszono wyniki oraz wręczono dyplomy i nagrody wyróżnionym i laureatom .

   Nasze przedszkole zdobyło I miejsce w piątej rundzie projektu adresowanej do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w województwie małopolskim. W projekcie brało udział 46 przedszkoli. Plakat przedstawiający  działania ekologiczne naszego przedszkola został nagrodzony statuetką – EKOPRZEDSZKOLE 2018 ( zdjęcia tarnowskieinfo.pl).

  W trakcie przygotowania pracy:            

  • mogliśmy „głośno myśleć” i porządkować swoje pomysły w w dyskusji
  • odwoływaliśmy się do życiowych doświadczeń, oraz wartości i poglądów wyniesionych ze środowiska rodzinnego i przedszkolnego
  • obserwowaliśmy przyrodę w najbliższej okolicy, podczas spacerów i wycieczek;

  Ten tytuł jest dla nas ważny – chociaż świadomość ekologiczną buduje się przez całe życie - to jej podstawy kształtują się w dzieciństwie, kiedy jesteśmy bardziej wrażliwi na wszystko co nas otacza.

   

  Wielkie zwycięstwo w bitwie o czyste środowisko - Obrazek 1

 • KOCHANYM MAMUSIOM

  KOCHANYM MAMUSIOM

  25 maja 2018r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki. Na początku Pani Dyrektor Marzena Kijak powitała zebranych gości i wszystkich uczniów wraz z nauczycielami. Podczas apelu jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie z klasy VI i VII, którzy przygotowali przedstawienie teatralne pt. „Demeter i Kora”. Starożytni Grecy wierzyli, że pory roku zmieniają się za sprawą bogini urodzaju Demeter. Pewnego razu władca podziemi Hades porwał Korę - córkę Demeter. Zrozpaczona bogini rzuciła klątwę na ziemię, by ta nie rodziła więcej plonów, nie złociła się urodzajem. Zeus zgodził się, by Kora dwie trzecie roku spędzała u swej matki, zaś jedną trzecią roku u Hadesa, jako Persefona - pani podziemnego królestwa. Demeter zdjęła klątwę z ziemi. Od tego czasu co roku na wiosnę Demeter stroi ziemię w radosne szaty na powitanie córki, a późną jesienią, gdy się rozstają, płacze deszczem nad swym matczynym losem. Mit o Demeter i Korze należy interpretować na kilku płaszczyznach: wyjaśnia zjawiska zmienności pór roku, ale przede wszystkim jest to opowieść o miłości matki i dziecka. Przedstawienie ubogacił występ dziewczynek z Koła Tanecznego, które zatańczyły do muzyki Vivaldiego „Cztery pory roku”. Po spektaklu były wiersze z życzeniami dla mam i tatusiów, piękne piosenki (klasa I), skoczne tańce (klasa III) oraz scenka "z życia wzięta" (klasa II). Solo zaśpiewały uczennice: Amelka Florczak i Klaudia Suder. Zebrani rodzice z wielkim wzruszeniem słuchali swoich pociech. Pojawiały się łzy, ale nie zabrakło też uśmiechu.

  Po części artystycznej dzieci wręczyły bliskim przygotowane przez siebie laurki. Panie Wychowawczynie z klas I, II i III zaprosiły Mamusie do wspólnego świętowania i na słodki poczęstunek.

  Akademia została przygotowana przez p. Ilonę Łąpieś, p. Alicję Bogusz – Duda, p. Agnieszkę Pabian i p. Agnieszkę Reczek.

 • Akademia z okazji Dnia Matki
  06.06.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Akademia z okazji Dnia Matki.

strona:

KONTAKT

 • ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
  Bielcza 294 A
  32-824 Bielcza


 • Telefon: tel: 14 68 47 701, 14 68 47 700
  fax: 14 68 47 701

  E-mail:
  zszbielcza@interia.pl
  zspbielcza@gmail.com

  DYREKTOR:
  mgr Marzena Kijak

  WICEDYREKTOR: 
  mgr Małgorzata Kumórek


GALERIA ZDJĘĆ