Nawigacja

Zajęcia pozalekcyjne 2016/2017

dla Uczniów SP i Gimnazjum

 

 

Nazwisko i Imię

 

Rodzaj zajęć

 

 

Termin

Baryczka Wiesława

Koło Przyjaciół Biblioteki

środa 13.40-14.30

Bogusz Lucyna

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klasy VI

Kółko plastyczne dla uczniów szkoły podstawowej

wtorek 14.35 - 15.20 

piątek 11.50 - 12.35

Bajda Barbara

Konsultacje z języka angielskiego

środa 13.40-14.25

Duda Alicja

Zajęcia rozwijające uzdolnienia ortograficzne

 

SKW

poniedziałek 11.50 - 12.35

 

wg potrzeb

Kawa Magdalena

Koło literacko-językowe “Białe Kruki”

 

Zajęcia terapeutyczne: EEG Biofeedback

 

 

 

Kółko kalgraficzne dla klasy IV

 

Kółko czytelnicze "Booktalking - gawęda o książce"

 

 

Indywidualne zajęcia korekcyjno - terapeutyczne 

raz w miesiącu (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kl.IV)

 

poniedziałek 12.45 - 13.30

wtorek 12.45 - 13.30

(zamiennie co drugi tydzień)

 

poniedziałek 14:35-15:20 (co drugi tydzień).

 

raz w miesiącu (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z uczestnikami - klasy IV-VI. 

 

 

środa  12:35-13:30

Kawa Monika

Klub Przyrodnika

1/2tyg.

Konsultacje przedmiotowe

1/2tyg.

czwartek 12.45 - 13.30

wtorek  7.00 - 7.45

Knap Justyna

Zajęcia terapeutyczne - Biofeedback

Zajęcia logopedyczne ½ tyg.

DSM

poniedziałek 13.30 - 14.00

 

czwartek 14.10 - 14.40

poniedziałek 16 - 16.45 (zmiana terminu wg potrzeb)

Urban Artur

Młodzieżowa Grupa Apostolska

Czwartek

Kumórek Małgorzata

Koło języka angielskiego dla klasy IV (zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów)

Czwartek godz. 12.45-13.30

Latocha Lidia

Kółko Młodych Programistów

Piątek 7.10 - 7.55

 

Łąpieś Ilona

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów kl. IIIb

środa 12.45-13.30

Nowińska Elżbieta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów kl. VI

SKW

środa 13.40 - 14.25

 

wg potrzeb

Pabian Agnieszka

Zajęc. dydakt.wyrównawcze

 

Kółko muz.-taneczno-ruchowe

 

czwartek 11.50-12.35

co dwa tygodnie

czwartek 11.50-12.35

co dwa tygodnie

Pielińska Bogumiła

Konsultacje historyczne

czwartek 7.10- 7.55

 Reczek Agnieszka

Konsultacje przedmiotowe - język polski

Koło Teatralne klasa V

 

wtorek 7.10 - 7.55

 

czwartek 12.45 - 13.30

co dwa tygodnie

 Soroka Wioletta

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

poniedziałek 12.45-13.30

Góra  Anna

Konsultacje przedmiotowe 1/2tyg., Kólko przyrodniczo-ekologiczne 1/2tyg.

piątek 7:00-7:45

 Wołek Jerzy

SKS

wtorek 14.25- 15.10

 Zych Krystian

Zajęcia rekreacyjno- sportowe

piątek 12.45- 13.30

KONTAKT

 • ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
  Bielcza 294 A
  32-824 Bielcza


 • Telefon: tel: 14 68 47 701, 14 68 47 700
  fax: 14 68 47 701

  E-mail:
  zszbielcza@interia.pl
  zspbielcza@gmail.com

  DYREKTOR:
  mgr Marzena Kijak

  WICEDYREKTOR: 
  mgr Małgorzata Kumórek


GALERIA ZDJĘĆ